Scroll

Tag: <span>thông minh</span>

Biến thang xoắn thành hầm rượu

Biến thang xoắn thành hầm rượu

Một công ty ở Anh quốc cung cấp ra một sản phẩm rất tuyệt vời: hầm rượu dưới dạng một thang xoắn. Studio 102 thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời có thể áp dụng với môi trường đô thị Việt Nam: nhà thường dưới dạng lô phố , nếu xây riêng một hầm […]