Scroll

Tag: <span>sáng tạo</span>

Mẫu thang đẹp: những chiếc bậc gấp

Mẫu thang đẹp: những chiếc bậc gấp

Mẫu thang này được sáng tạo nhằm thực hiện ý đồ tạo nên một cầu thang cho phép ánh sáng xuyên qua mà vẫn có thể đảm bảo sáng tạo, chắc chắn và thẩm mỹ. Incorporatedny  quyết định sử dụng việc gấp các cấu kiện lại thành từng bậc thang, để có thể chịu được lực tốt […]