Studio 102 là văn phòng Kiến trúc được thành lập với mục tiêu thực hiện những kiến trúc phù hợp với bối cảnh môi trường, xã hội và công nghệ của Việt Nam. Chúng tôi hướng tới phát triển một kiến trúc trong đó con người là đối tượng được quan tâm chính, là lý do mà kiến trúc có giá trị và tồn tại. Chúng tôi tin rằng, trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam rất cần cách tiếp cận kiến trúc hiệu quả để phát triển được các giá trị: công năng, chính xác và thẩm mỹ trong cộng đồng.

[td_block_text_with_title custom_title=”Contact Details”]STUDIO 102 | VP Kiến trúc 102
No 44, 91 Tran Duy Hung,
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

(84) 097 880 1711 (hotline)
(84) 024 6683 5231 (fax)

Email: lienhe@kientruc102.com[/td_block_text_with_title]

Send us a message!

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

[td_block_2 custom_title=”LATEST POSTS” limit=”3″][td_block_ad_box spot_id=”sidebar” spot_title=”- Advertisement -“]
Hỗ trợ
1
Close chat
Kính chào Quý khách ! Quý khách cần hỗ trợ ?

Bắt đầu