Không gian sốngTin tức

Biến thang xoắn thành hầm rượu

Jun 19, 2015 By 0 Comments

Một công ty ở Anh quốc cung cấp ra một sản phẩm rất tuyệt vời: hầm rượu dưới dạng một thang xoắn. Studio 102 thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời có thể áp dụng với môi trường đô thị Việt Nam: nhà thường dưới dạng lô phố , nếu xây riêng một hầm để chứa rượu thì rất tốn kém và đắt đỏ, nhưng nếu là một hầm rượu nhỏ như thế này thì quả là rất khả thi.

Nguồn: internet0 Comments on "Biến thang xoắn thành hầm rượu"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply