Biệt thựCông trìnhKiến trúcPhân loại

Thiết kế biệt thự Hạ Long

Feb 14, 2012 By 0 Comments

Dự án Thiết kế biệt thự Hạ Long

Tên dự án: Thiết kế biệt thự Hạ Long

Địa điểm: TP Hạ Long, Quảng Ninh
Năm Thiết kế: 2012
Năm hoàn thành: 2013
Thiết kế: KTS. Vương Đạo Hoàng, KS Nguyễn Minh Quang, KS. Nguyễn Công Lượng, KS Thân Trọng Cảnh

Studio 102 là văn phòng Kiến trúc được thành lập với mục tiêu thực hiện những kiến trúc phù hợp với bối cảnh môi trường, xã hội và công nghệ của Việt Nam. Chúng tôi hướng tới phát triển một kiến trúc trong đó con người là đối tượng được quan tâm chính, là lý do mà kiến trúc có giá trị và tồn tại. Chúng tôi tin rằng, trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam rất cần cách tiếp cận kiến trúc hiệu quả để phát triển được các giá trị: nhân văn, công năng và thẩm mỹ cho cộng đồng. Studio 102 đặt mục tiêu đáp ứng được những yêu cầu kiến trúc và thẩm mỹ của người dân Việt Nam trong giai đoạn biến chuyển hiện nay.

Tham khảo thêm các mẫu thiết kế khác của Studio 102 tại đây:

Thiết kế biệt thự

 0 Comments on "Thiết kế biệt thự Hạ Long"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply