Currently Browsing: hầm

Read More
Không gian sốngTin tức

Biến thang xoắn thành hầm rượu

Jun 19, 2015 0 Comments

Một công ty ở Anh quốc cung cấp ra một sản phẩm rất tuyệt vời: hầm rượu dưới dạng một thang xoắn….