Trung tâm tổ chức hội nghị kết hợp nhà hàng Bắc Ninh

Một khu đất đẹp ở tỉnh Ninh bình, chủ đầu tư quyết định xây dựng một tổ hợp sự kiện kết hợp nhà hàng. Ý tưởng thiết kế được đưa ra là 2 chức năng tách riêng được kết hợp lại thông qua một không gian sân chung nhằm tạo nên khả năng mở rộng trong tương lai.

Thiết kế thể hiện quan điểm về sự linh hoạt không gian và chức năng của KTS trưởng Vương Đạo Hoàng.