Studio 102 | Thiết kế chung cư mini
Studio 102 | Thiết kế chung cư mini
Studio 102 | Thiết kế chung cư mini
Studio 102 | Thiết kế chung cư mini
Studio 102 | Thiết kế chung cư mini
Studio 102 | Thiết kế chung cư mini

Chung cư mini tại Hồ Tây | Studio 102

Một dự án chung cư mini tại Hồ Tây ( Hà Nội ) do Studio 102 thực hiện. Yêu cầu của gia chủ là một tòa nhà chung cư mini cho khách nước ngoài cho thuê.

Địa điểm: Hồ Tây, Hà Nội

Năm thiết kế: 2018