Dư án: 4,5 x 7,2 m

Địa chỉ: 142 Đội Cấn, Hà Nội

Năm thiết kế: 2012 | Năm hoàn thành: 2012

 

LEAVE A REPLY