Blog

Kiểm tra công trường Trung tâm dịch vụ lốp Dân Chủ 2

Mar 14, 2015 By 0 Comments

Dự án Trung tâm dịch vụ lốp Dân Chủ 2

Địa điểm: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Giai đoạn thi công phần thô

Ông Bạch Vi Chủ nói về Studio 1020 Comments on "Kiểm tra công trường Trung tâm dịch vụ lốp Dân Chủ 2"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply