Currently Browsing: Sản phẩm

Mặt bằng so sáng cách bố trí ống phân phối gió giữa ống kim loại (trên) và ống vải (dưới)
Read More
Sản phẩmTin tức

Sản phẩm: ống phân phối gió bằng vải

Jul 17, 2015 0 Comments

DuctSox là dòng sản phẩm có thiết kế đẹp giá thành hợp lý. Sản phẩm được làm từ sợi tổng hợp, có…